Aktualno Kontakti Glasovi in taktirka Posnetki Povabilo Zgodovina


zborovodja

Fernando Mejias



1. sopran
Polona Dolenc
Neža Jerin
2. sopran
Nina Centa
Andreja Jeretina
Mateja Kastelic
Jana Lamberšek
Petra Urankar
1. alt
Polona Hribar
Tina Kralj
Valentina Stupica
Barbara Logar



2. alt
Petra Starbek
Mateja Starbek Zorko
Mateja Andrejka
Nuša Burger





1. tenor
Igor Sterle
Miha Jenko

2. tenor
Marko Starbek
Andrej Strgar

bariton
Andrej Hribar
Peter Lipavšek
Gašper Pirc
Rok Žebovec
bas
Nejc Lovrenčič
Franci Bečaj

oblikovanje: Žiga Valetič

sponzorji:

3Gen     Burger d.o.o.          IB PROGRAM d.o.o.   Javni sklad za kulturne dejavnosti    Javni sklad za kulturne dejavnosti     Občina Domžale

Made with Nvu

 Valid XHTML 1.0 Strict